Om Industrinatten:

Industrin möte framtidens medarbetare

Under Industrinatten öppnar industriföretagen sina dörrar för att ta emot studiebesök, framför allt från unga som är på väg mot olika studieval eller yrkesval. Företagen visar upp sin egen verksamhet och sin arbetsmiljö. Besökarna får chans att knyta viktiga kontakter, få en egen ny bild av industrin som arbetsplats, och få information om utbildningsvägar.

Industrinatten är ett unikt koncept utvecklat av IUC Sverige och en viktig pusselbit i det regionala kompetensförsörjningsarbetet och en konkret handling kring vilken alla industrins intressenter samlas; näringslivet, utbildningssamordnare, det offentliga och arbetsmarknadens parter. Det blir ett årshjul av möten, nätverkande och diskussioner för att lösa den gordska knuten – ungas framtid och industrins kompetensförsörjning.

Den första Industrinatten arrangerades i Malmö 2015 med 500 elever. Sedan dess har Industrinatten arrangerats i ca ett 30-tal kommuner och fler än 12 000 elever från högstadiet och gymnasiet har fått möjlighet att besöka industriföretag och lära mer om vilka framtidsmöjligheter industrin kan erbjuda.

Fakta om industrin

Den svenska industrin har utvecklats väl under de senaste åren. Nästan 27 000 nya jobb har skapats i de små och medelstora industriföretagen. Samtliga län har en konkurrenskraftig industri. Det visar resultaten i en rapport från Tillväxtverket.

Det investeras mycket i svensk industri. Bara i Norrbotten och Västerbotten kommer 1070 miljarder att investeras i industrin under de kommande 20 åren. Merparten för att ställa om landets industrier till fossilfri produktion. Batterier till elbilar och fossilfritt stål är några exempel på vad som ska produceras.

I 35 av Sveriges kommuner finns vart fjärde jobb på industriföretag – det gäller främst kommuner i Småland, Västra Götaland och Bergslagen.

Del av Sveriges sysselsättning
0%
Andel kvinnor i indsutrin
0%
Del av svenska näringslivets BNP
0%

Bäst konkurrenskraft inom industrin har digitalisering, Life science (levande ting och livsprocesser), Papper/massa, Elektronikindustri och Kemisk industri.

Det finns 20 000 tillverkande företag med 1–499 anställda i Sverige. I dessa företag jobbar 290 000 personer.

Att jobba inom industrin omfattar en massa olika yrken. Bland nya spännande yrken hittar du t ex jobb inom ai, digitalisering, gamification, grön teknik och elektrifiering.

FAQ – Vanliga frågor

Hur anmäler jag mig till Industrinatten?

Klicka in dig på den ort som är aktuell för dig. Kontakta den som står som kontaktperson och så besvarar vi er inom kort.

Går det bra att komma en hel skolklass eller grupp?

Ja, det går bra. Kontakta ansvariga för Industrinatten på din ort.

Finns det en öppen anmälan för besökare?

Nej, alla anmälningar sker via personlig kontakt. Klicka dig in på den ort som är aktuell för dig och kontakta den kontaktperson som är angiven.

Hur vet jag att min anmälan som besökare är registrerad?

Industrinatten har ingen öppen anmälan. Alla anmälningar sker via personlig kontakt.

Kostar det något att besöka industrinatten?

Nej, det kostar inget att besöka Industrinatten. Föranmälan är dock obligatorisk.

Vem är Industrinatten till för?

Industrinatten är främst till för unga människor mellan 15-25 som är nyfikna på att veta mer om möjligheterna att arbeta inom industrin. Även de som är delaktiga i ungas yrkes- och studieval är välkomna, t.ex föräldrar, lärare, skolpersonal och ungdomsledare.

Jag vill bli värdföretag, hur anmäler jag mitt intresse?

Klicka dig in på sidan ”För företag” och fyll i intresseformuläret så kontaktar vi er inom kort.

Vem står bakom Industrinatten?

IUC är initiativtagarna av Industrinatten. Industrinatten arrangerades för första gången 2014 i Malmö och har sedan dess varit ett årligt event. Gå in på www.iuc.se för att läsa mer om oss.

Anmäl ditt intresse

Vill ni vara värdföretag? Vill ni att era elever ska få möjlighet att delta? Vill ni arrangera en Industrinatt? Anmäl er idag.

Värdföretag
Skola
Arrangör