HTML Layer

För dig som arbetar i skolan:

Skolorna har en nyckelroll för att sprida kunskap hur industrin ser ut i dag

Industrinatten ger skolor en unik möjlighet att låta elever komma ut på olika industriföretag där de kan bilda sig en egen uppfattning om yrkesroller, arbetsmiljöer och framtida möjligheter.

Många unga tvekar att välja industriförberedande program på gymnasiet, för att man har en bild av industrijobb som tunga, smutsiga och enformiga. Skolan har därför en stor och viktig uppgift att förklara för eleverna hur industrisektorn faktiskt ser ut idag, med högteknologiska, utmanande och varierande arbetsuppgifter, och med goda möjligheter att få jobb direkt efter gymnasiet, med bra lön. Eleverna får skapa sig en bild av arbetsmarknaden och möjligheter till framtida praktikplatser, utbildningar och jobb, och chans att knyta värdefulla kontakter.

Del i ämnet arbetsmarknadskunskap

Industrinatten är inte bara ett event för en dag. Det är också en del i ämnet arbetsmarknadskunskap, som kan införlivas i undervisningen med förberedelser inför, under och efter Industrinatten. Kontakta oss för information om material att använda i undervisningen.

”Längre tid på företagen samt mer företag att åka till. Och en till sån här dag!!”

Elev i åk 8, Värnamo

”Vår målsättning är att när man varit med på en Industrinatt, så vet man väldigt mycket mer om vad industrin har att erbjuda, vilka yrkesroller som efter- frågas och vilka utbildningar som leder till jobben. Skolan och företagen har stärkt sina kontakter vilket underlättar för PRAO, APL, annan praktik och möjligheter att göra studiebesök.”

Många spännande yrkesroller

Automation? Robotteknik? Montering? AI? Att utveckla en produkt kräver färdigheter som att visualisera, designa och programmera. Det handlar om mycket mer än den traditionella produktionen som de flesta av oss förknippar med industriarbete. Industriföretagen behöver marknadsförare, projektledare, produktutvecklare, designers och programmerare. Mycket inom industrin handlar om att skapa och att vara kreativ. Att komma ut till företagen under Industrinatten kommer att ge er en unik möjlighet att få en insyn i modern industri.

”Besöken gav oss absolut ny kunskap om branschen. Det var kul att besöka företagen och det var särskilt kul att själv få prova på grejer. På Marab fick vi styra en av företagets robotar och på Dala Laminat fick vi sätta ihop flera tunna och lätta material till ett superstarkt men fortfarande lätt material, som tex kan användas till väggar i lastbilsskåp eller ambulanser.”

Elever åk 8, Mora

Framtidens medarbetare på Industrinatten!