HTML Layer

För skolor

Skolorna har en nyckelroll för att sprida kunskap om

de fantastiska möjligheter till framtida jobb och karriärer

som industrin kan erbjuda. Se Industrinatten som en

unik möjlighet för skolpersonal, för elever och föräldrar

att lära sig mer om modern industri.

Vad är Industrinatten?

Industrinatten ger skolor en unik möjlighet att låta elever komma ut på olika industriföretag där de kan bilda sig en egen uppfattning om yrkesroller, arbetsmiljöer och framtida möjligheter. Många unga tvekar att välja industriförberedande program på gymnasiet, för att man har en bild av industrijobb som tunga, smutsiga och enformiga. Skolan har därför en stor och viktig uppgift att förklara för eleverna hur industrisektorn faktiskt ser ut idag, med högteknologiska, utmanande och varierande arbetsuppgifter, och med goda möjligheter att få jobb direkt efter gymnasiet, med bra lön.

Den största målgruppen för Industrinatten är skolelever i högstadiet och gymnasiet. Skolor får genom mejl till studie- och yrkesvägledare, en inbjudan till Industrinatten, med en anmälningsblankett.

Varför komma till Industrinatten?

Industrinatten ger dig som besökare en förståelse för hur en modern industriverksamhet ser ut idag. Du får en bild av arbetsmarknaden och möjligheter till framtida praktikplatser, utbildningar och jobb, och du knyter värdefulla kontakter.

Att jobba inom industrin

Automation? Robotteknik? Montering? Bygga med lego? Lösa puzzel? Att utveckla en produkt kräver färdigheter som att visualisera, designa och programmera. Det handlar om mycket mer än den traditionella produktionen som de flesta av oss förknippar med industriarbete. Industriföretagen behöver marknadsförare, projektledare, produktutvecklare, designers och programmerare. Mycket inom industrin handlar om att skapa och att vara kreativ. Att komma ut till företagen under Industrinatten kommer att ge er en unik möjlighet att få en insyn i modern industri.

Framtidens medarbetare på Industrinatten!