Industrinatten i Hagfors och Munkfors

25-26 oktober 2023

Kl 13:00 i Hagfors och kl 09:00 i Munkfors

Ekshärad, Hagfors, Munkfors