Vi skapar viktiga möten mellan industrin och framtidens medarbetare

Industrinatten är ett nationellt koncept där det övergripande målet är att förändra ungdomars attityder och föreställningar om att arbeta på ett industri- eller teknikföretag. Under Industrinatten öppnar industriföretag sina dörrar och besökarna får bilda sig en egen uppfattning om hur det är att arbeta inom modern industri. Besökarna får höra om olika yrkesroller,  arbetsmiljö och möjligheter till jobb. Medverkande företag får i sin tur ett tillfälle att visa upp sin verksamhet och knyta an till framtida medarbetare.

”Besöken gav oss absolut ny kunskap om branschen. Det var kul att besöka företagen och det var särskilt kul att själv få prova på grejer!”
Vide och Mattias, åk 9, Mora

Hitta en industrinatt nära dig!