Industrinatten i Hagfors och Munkfors

23-24 oktober 2024

Ekshärad, Hagfors, Munkfors