Lund/Malmö

10 oktober/12 oktober

Gnosjö

26 oktober

Östersund

22 november

Sjuhärad

23 november

Göteborg

30 november

Skåne Nordost

25 april 2018

Ge dig ut i natten och låt oss visa vägen till framtidens spännande jobb och unika möjligheter.