Häng med på Industrinatten 2018!

Industrinatten genomförs den 10 oktober i Malmö. Är ni intresserade av att delta? Anmäl ert intresse!

Industrinatten är en gemensam kraftsamling för att synliggöra den bredd av spännande framtidsjobb som industrin kan erbjuda. Här finns tekniska och kreativa utmaningar, här omsätts forskning till nya material, nya produkter, nya produktionsmodeller, och industrin ligger långt framme i ansvarstagande för miljö och nya arbetsorganisationer – faktorer som har stor betydelse för den uppväxande generationen – industrins framtida arbetskraft!

TRÄFFA DINA FRAMTIDA MEDARBETARE OCH VISA UPP DITT FÖRETAG!

Under Industrinatten får du en möjlighet att visa upp ditt företag och lyfta fram en aktuell och positiv bild av industrin. I direktkontakt med ungdomarna kan du peka på era utmaningar och behov, och visa på olika vägar till de intressanta industrijobben. Industrinatten ger hela företaget en viktig uppgift att samlas kring.  Företag som deltagit pratar om ett stort engagemang och en stolthet bland medarbetarna att berätta om sina roller och sitt företag.

Den 10 oktober inleder vi med en företagsmässa på Malmömässan där ungdomar får mingla runt och träffa industriföretag och andra företrädare från branschen. Sedan får ungdomarna åka ut och besöka två olika företag och få en inblick i verkligheten. Dagen avslutas åter på Malmömässan med en återsamling där alla samlas och delar med sig av sina nyvunna erfarenheter.

Industrinatten för företag

 

Industrinatten ger engagerade företag möjlighet att ta emot besök från intresserade skolungdomar och arbetssökande.

 

Möjligheter:

 

Engagemang

 • En kanal för engagemang i kompetensförsörjningsfrågan
 • Delaktighet i en starkare framtida region
 • Ett gott initiativ inom Employer Branding
 • En möjlighet att profileras i CSR-frågor

 

Externt nätverk

 • Samarbetsmöjligheter med offentliga och privata aktörer för att stimulera tillväxten av kompetent arbetskraft
 • Tillfälle att synas och verka i ett positivt sammanhang

 

Intern samling

 • En positiv och rolig aktivitet att samla företagets medarbetare kring
 • En möjlighet att lyfta hur viktiga samtliga medarbetare är för företagets framgång

 

Synlighet:

 • Exponering av företagsnamn och varumärke
  • I marknadsföringsmaterial
  • I annonser: Sydsvenskan, City. Online: www.sydsvenskan.se
  • På plats vid evenemanget
 • Rätt att använda Industrinattens logotyp i egen kommunikation
 • Synlighet på industrinatten.se; med företagsnamn, företagspresentation och länk/kontaktinfo
 • Möjlighet att distribuera informationsmaterial och produkter via Industrinattens promotionkit
 • Mässplats på Industrinattens företagsmässa med montervägg, eluttag och ståbord

 

Alla företag får riklig exponering och uppskattning i samband med Industrinatten.

 

Medverkande företag deltar i två delar av Industrinatten:

 • KICKOFF – På kickoffen (företagsmässa) får företagen en monter (enligt angivelser nedan) och möjlighet att träffa kvällens samtliga besökare
 • STUDIEBESÖK – Företagen visar upp sin verksamhet under två olika timslånga besök med cirka 20 – 40 (exakt antal enligt överenskommelse med arrangörer) besökare. Besöken bör gärna inkludera företagsinformation, rundvandring och väldigt gärna moment där besökarna kan prova på att göra något praktiskt själva.

 

Kostnad:

Guldmedverkan                                               30.000 kr

Silvermedverkan                                             20.000 kr

Bronsmedverkan*                                          10.000 kr

Alla belopp är angivna exklusive 25 % moms.

*Bronsmedverkan är tillgängligt för företag med färre än 20 anställda.

 

De olika deltagarpaketen innehåller:

 • Olika storlek och placering av logotyper i marknadsföringsmaterial
 • Utställningsyta ca 5 x 2 m för guld, 4 x 2 m för silver och 3 x 2 m för brons. Prioritet att välja plats för de företag som valt guldpaketet
 • Ett bildspel kommer att visas under kickoffen. Företag som valt guldnivån kan bidra med 3-5 PPT, silvernivån 2-3 PPT och bronsnivån 1 PPT

 

Nätverksträffar:

Information kommer inom kort!

Häng med på Industrinatten 2018!

Industrinatten genomförs den 10 oktober i Malmö. Är ni intresserade av att delta? Anmäl ert intresse! 

Industrinatten arrangeras av:

IUC Syd
Region Skåne