Få en inblick i Industrinatten

Inför Industrinatten Östersund 2017

Inför Industrinatten Malmö/Lund 2017

Industrinatten Kristianstad/Hässleholm 2016

 Industrinatten Malmö 2016 (med statsministern)

Industrinatten Malmö 2015

Introduktion till Industrinatten i Östersund

Industrinatten Malmö 2014

Industrinatten Malmö 2015 – längre version

Introduktion till Industrinatten Malmö