Industrinatten Ulricehamn

Välkommen till Industrinatten i Ulricehamn den 22 Februari

Vad är Industrinatten?

Industrinatten Ulricehamn är en kraftsamling för att visa upp lokala industriföretag, och underlätta företagens framtida rekrytering. För ungdomar på väg ut i olika studie- och yrkesval är Industrinatten många gånger den första kontakten med en arbetsmarknad som idag inrymmer en fantastisk bredd av olika yrkesroller och branscher.
Ungdomarna får besöka arbetsplatser, prata med representanter från industrin och ställa frågor direkt till olika medarbetare – vad innebär det att arbeta här? vilken utbildning krävs? kan man få praktik hos er?
För företagen är Industrinatten ett tillfälle att ta udden av en förlegad bild av industrin som smutsig, bullrig, tung och monoton. Här kan man lyfta fram spännande produkter, ny teknik, schyssta arbetsmiljöer och, inte minst – visa på vägar till framtidsjobben. Ungdomarna är framtidens kompetenta medarbetare!

Hur går Industrinatten till ?

Besök 1:

Här får eleverna chansen att träffa sitt första företag för dagen!

Första besöket för Stenbockskolan: 8:45-9:45

Första besöket för Ätradalen: 11:30-12:30

Besök 2

Här får eleverna besöka sitt andra besök för dagen.

Detta besök är lite längre och eleverna från här chansen att fika på företaget.

Andra besöket för Stenbockskolan: 10:00-11:30

Andra besöket för Ätradalen: 12:45-14:15

Här listas klara företag till Industrinatten 2018

KONTAKTA OSS

Industrinatten

sarah.andren@iuc-sjuharad.se

0705182899