Industrinatten Skåne Nordost

Välkommen till Industrinatten våren 2018!

Häng med på Industrinatten!

Det är årets BÄSTA möjlighet för dig som i framtiden vill ha ett spännande jobb!

Våren 2018 genomför vi Industrinatten i Hässleholm. Häng med!

Vad är Industrinatten?

Industrinatten Skåne Nordost är en kraftsamling för att visa upp regionens industriföretag, och underlätta företagens framtida rekrytering. För ungdomar på väg ut i olika studie- och yrkesval är Industrinatten många gånger den första kontakten med en arbetsmarknad som idag inrymmer en fantastisk bredd av olika yrkesroller och branscher.
Ungdomarna får besöka arbetsplatser, prata med representanter från industrin och ställa frågor direkt till olika medarbetare – vad innebär det att arbeta här? vilken utbildning krävs? kan man få praktik hos er?
För företagen är Industrinatten ett tillfälle att ta udden av en förlegad bild av industrin som smutsig, bullrig, tung och monoton. Här kan man lyfta fram spännande produkter, ny teknik, schyssta arbetsmiljöer och, inte minst – visa på vägar till framtidsjobben. Ungdomarna är framtidens kompetenta medarbetare!

Samverkanspartners

Hässleholms kommun
Kristianstad kommun
Sparbanksstiftelsen Skåne
Sveriges Ingenjörer
Handelskammaren
Arbetsförmedlingen
Teknik Collage

Foto från Industrinatten

Häng med på Industrinatten!

Det är årets BÄSTA möjlighet för dig som i framtiden vill ha ett spännande jobb!

Våren 2018 genomför vi Industrinatten i Hässleholm. Häng med!