Industrinatten Skåne Nordost

Välkommen till Industrinatten den 25 april 2018 på Optimera Tennishallen i Hässleholm!

Häng med på Industrinatten!

Det är årets BÄSTA möjlighet för dig som i framtiden vill ha ett spännande jobb!

Den 25 april 2018 genomför vi Industrinatten i Hässleholm. Häng med!

Vad är Industrinatten?

Industrinatten Skåne Nordost är en kraftsamling för att visa upp regionens industriföretag, och underlätta företagens framtida rekrytering. För ungdomar på väg ut i olika studie- och yrkesval är Industrinatten många gånger den första kontakten med en arbetsmarknad som idag inrymmer en fantastisk bredd av olika yrkesroller och branscher.
Ungdomarna får besöka arbetsplatser, prata med representanter från industrin och ställa frågor direkt till olika medarbetare – vad innebär det att arbeta här? vilken utbildning krävs? kan man få praktik hos er?
För företagen är Industrinatten ett tillfälle att ta udden av en förlegad bild av industrin som smutsig, bullrig, tung och monoton. Här kan man lyfta fram spännande produkter, ny teknik, schyssta arbetsmiljöer och, inte minst – visa på vägar till framtidsjobben. Ungdomarna är framtidens kompetenta medarbetare!

Så går det till

Utgångspunkt: Optimera Tennishallen, Hövdingegatan 18, Hässleholm.

13.00 – 15.00
MÄSSAN & KICKOFF

14.00 – 15.00
BUSSTUR

14.30 – 18.00
FÖRETAGSBESÖK

17.30 – 19:00
ÅTERSAMLING

Möten, mässa, mat och underhållning ger en bra start! Här presenteras företagen och andra utställare som exempelvis gymnasieutbildningar, yrkesskolor och fackförbund.

Du lotsas ut till väntande bussar som smidigt kör ut till de företag du vill besöka. På bussen ger en guide information om företagen, praktisk information inför besöket och svarar på frågor.

Ute på företagen får du veta mer om vad företaget gör, vilka yrkeskategorier som finns där, vilken kompetens och vilka egenskaper som man uppskattar hos sina medarbetare, och vad man har för idéer för framtiden.

Efter besöken samlas alla till en avrundande kick-out. Det bjuds på något att äta igen, och du kan slappna av lite till schysst musik och mer snack med alla som varit med.

Samverkanspartners

Hässleholms kommun
Kristianstad kommun
Sparbanksstiftelsen Skåne
Sveriges Ingenjörer
Handelskammaren
Arbetsförmedlingen
Teknik Collage

Foto från Industrinatten

Häng med på Industrinatten!

Det är årets BÄSTA möjlighet för dig som i framtiden vill ha ett spännande jobb!

Den 25 april 2018 genomför vi Industrinatten i Hässleholm. Häng med!