Industrinatten Östersund

Välkommen till Industrinatten den 22 November 2017!

Häng med på Industrinatten!

Det är årets BÄSTA möjlighet för dig som i framtiden vill ha ett spännande jobb!
22 november 2017 öppnar våra industriföretag sina dörrar för dig.

Vad är Industrinatten?

Industrinatten Östersund är en kraftsamling för att visa upp regionens industriföretag, och underlätta företagens framtida rekrytering. För ungdomar på väg ut i olika studie- och yrkesval är Industrinatten många gånger den första kontakten med en arbetsmarknad som idag inrymmer en fantastisk bredd av olika yrkesroller och branscher.

Ungdomarna får besöka arbetsplatser, prata med representanter från industrin och ställa frågor direkt till olika medarbetare – vad innebär det att arbeta här? vilken utbildning krävs? kan man få praktik hos er?

För företagen är Industrinatten ett tillfälle att ta udden av en förlegad bild av industrin som smutsig, bullrig, tung och monoton. Här kan man lyfta fram spännande produkter, ny teknik, schyssta arbetsmiljöer och, inte minst – visa på vägar till framtidsjobben. Ungdomarna är framtidens kompetenta medarbetare!

Så går det till

15.00 – 18.00
BUSSTUR OCH FÖRETAGSBESÖK
GYMNASIEELEVER 

18.00 – 19.30
MÄSSA I EXERCISHALLEN
GYMNASIEELEVER

17.00 – 19.00
FÖRETAGSBESÖK FÖR ARBETSSÖKANDE

19.00 – 20.30
MÄSSA I EXERCISHALLEN FÖR ARBETSSÖKANDE

Du lotsas ut till väntande bussar på skolområdet, som smidigt kör ut till de företag du vill besöka. På bussen ger en guide information om företagen, praktisk information inför besöket och svarar på frågor. På företaget får du mat och dryck, en guidad tur och möjligheten att få se industrin inifrån!

Här presenteras företagen och andra utställare som exempelvis gymnasieutbildningar, yrkesskolor, arbetsförmedlingen och fackförbund. Här finns chans att ställa frågor direkt till de olika företagen. Vilka yrkeskategorier finns? Vilken kompetens söker företaget? Vad för idéer har företaget för framtiden?

Bussen väntar på en central plats i Östersund, och kör dig direkt till industriföretaget. Här får du en guidad tur och en möjlighet att få inblick i hur industrin ser ut inifrån. Nu har du chansen att ställa relevanta frågor direkt till arbetsgivaren!

Efter besöket åker ni till Exercishallen Norr och samlas till en avrundande kick-out. Här finns många montrar med olika industriella företag, arbetsförmedlingen och andra intressanta utställare. Det bjuds på något lätt att tugga och dricka på. Här finns chans att ställa frågor direkt till de olika företagen. Ta med ditt CV om du vill!

Samverkanspartners

Foto från Industrinatten

Anmälan är stängd.

Tycker du det låter intressant?
Anmälan är nu stängd. Ring IUC Z-GROUP å kan vi ordna en lösning för dig.